ספרים בירושה ועזבון

הפרשנות לחוק הירושה (על כל סעיפיו השונים) ודיני עזבונות // שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

 מורה דרך לענייני צוואות (עריכת צוואות והתנגדויות) // שלומי נרקיס , עו"ד ונוטריון

 

 צוואות הדדיות בראי דיני הירושה // שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

מורה דרך לניהול עזבון והתמודדות צדדים מעורבים מול מנהל העזבון // שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

 

 התנגדות לצוואה וביטולה - עילות ופגמים // איריס מרקוס, עו"ד

 

 מנהל עזבון - זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו // איריס מרקוס, עו"ד

 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

 

 דיני המתנה במשפט האזרחי - הלכה למעשה // שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

 סילוק יד במקרקעין בעין המשפט // שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון