כיצד על יורש להסתלק מחלקו בעזבון לטובת אחר?

פורסם : 22.04.2014

הדפסת המאמר

שלח לחבר

כיצד על יורש להסתלק מחלקו בעזבון לטובת אחר?

מאת: עו"ד שלומי נרקיס

סעיף 6 לחוק הירושה קובע, כי יורש זכאי להסתלק מחלקו בעזבונו של המוריש.
 
בכדי שיוכל להסתלק מן העזבון עליו להגיש הודעה על-כך לרשם לענייני ירושה או לבית-המשפט לענייני משפחה, כאמור בסעיף 67א לחוק הירושה או לבית-הדין הדתי המוסמך, כאמור בסעיף 155 לחוק הירושה.
 
כל עוד לא הוגשה הודעת הסתלקות כדין לאחת משלושת הערכאות המוסמכות כאמור – אין מקום לראות את היורש כמי ש"הסתלק" מחלקו בעזבון וזאת גם אם הוא חתם על תצהיר הסתלקות בפני עורך-דין.
 
חוק הירושה, מכיר בשתי דרכים שבהן יכול יורש להעביר לאחר את זכויותיו:
 
הראשונה, הסתלקות מזכות בעזבון לפי סעיף 6 לחוק הירושה. במסלול זה נשלל למפרע מעמד היורש מן היורש שהסתלק.
 
השניה, העברה לפי סעיף 7 לחוק הירושה. דרך זו מקנה לנעבר את הזכויות המגיעות ליורש בעת חלוקת העזבון ואינה שוללת מעמד של יורש מן היורש המקורי.
 
© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.