רוצה שנתקשר? הקלק כאן

צוואה שנעשתה בפני נוטריון

פורסם : 20.09.2013

הדפסת המאמר

שלח לחבר

צוואה שנעשתה בפני נוטריון

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

דין נוטריון כדין שופט לצורך עשיית צוואה לפי סיף 22 לחוק הירושה. עשיית צוואה הינה בגדר עריכת מסמך המותרת על-פי דין כאמור בסעיף 7(9) לחוק הנוטריונים והיא בגדר פעולה נוטריונית האמורה להיעשות בהתאם לדרכים ולתנאים שהותוו בתקנות לביצועה {ראה סעיף 18 לחוק הנוטריונים}.

 

כך למשל מחייבות תקנות 4(א) ו- 4(ד) לתקנות הנוטריונים את הנוטריון, המתבקש לערוך אישור על עשיית צוואה בפניו, לברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו והוא אף לא יתן את אישורו על עשיית הפעולה בפניו אם בנסיבות העניין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.

 

זאת ועוד. תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון להצטייד מבעוד מועד בתעודה רפואית עדכנית ליום עשיית הפעולה, בדבר מצבו של הניצב בפניו מקום והניצב מאושפז בבית-חולים או מרותק למיטתו.

 

תקנה 8 לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון המתבקש לערוך מסמך לחתימתו של אדם שהוא אילם, חירש או עיוור לציין באישורו עובדה זו וכן את הדרך בה השתכנע שאותו אדם הבין את משמעותה של הפעולה.

 

תקנה 23 לתקנות הנוטריונים מחייבת את הנוטריון למסור את מקור הצוואה שנעשתה בפניו לידי המצווה ואם סירב זה לקבלה להפקידה על חשבונו של המצווה, אצל הרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היא נעשתה.

 

הנוטריון גם מחוייב לנהל פנקס צוואות, בנוסף לספר הנוטריונים ובו עליו לרשום את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, שם הרשם לענייני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה.

 

הגם שדרישות אלה בתקנות הנוטריונים אינן מהוות חלק מהדרישות הצורניות לעשיית צוואה בפני רשות, כאמור בסעיף 22 לחוק הירושה, פסיקת בתי-המשפט הכירו, באי-קיום דרישות אלה או איזה מהן, כפגם פורמאלי בצוואה.