משרד נרקיס, מרקוס - משרד עורכי-דין ונוטריון עוסק בתחום אחד עיקרי והוא ענייני ירושה ועזבון: 

 

הכנת צוואות; צוואה בכתב יד; צוואה בעדים; צוואה בפני רשות; צוואה בעל פה; צוואה הדדית; הפקדת צוואה; הגשת בקשה לצו קיום צוואה; הגשת בקשה לצו ירושה; הגשת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה; הגשת התנגדות לבקשה לצו ירושה; הכנת תצהיר הסתלקות יורש; ביטול צוואה על-ידי המצווה; מעין צוואה (ידועים בציבור); תיקון וביטול של צו ירושה וצו קיום צוואה; מינוי מנהל עזבון זמני וקבוע (כולל: הגשת הבקשה למינוי, הגשת פרטת עזבון ודו"חות, כינוס נכסי העזבון, בירורם וסילוקם של חובות, הוצאות ניהול העזבון, פשיטת רגל של העזבון, חלוקת העזבון על-ידי מנהל העזבון, חלוקה על-פי הסכם, חלוקה על-פי צו בית-המשפט, נכסים שאינם ניתנים לחלוקה ועוד); מזונות מן העזבון; התמודדות עם פגמים טכניים ומהותיים שנפלו בצוואה (כגון: צוואה סתומה, צוואה בלתי-חוקית, צוואה לטובת עדים, אי-כשרות המצווה, הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית) ועוד.

  

  

בחודש נובמבר 2018 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס מורה דרך לענייני צוואות (עריכת צוואות והתנגדויות).

 

"מורה הדרך" עוסק בשאלה כיצד על מצווה לערוך את צוואתו ואילו דגשים עליו ליתן את תשומת ליבו בבואו לערוך צוואה מצד אחד וכן דרכים להתמודדות עם פגמים צורניים ומהותיים הקיימים בצוואה מצד שני.

   

  

בחודש יולי 2018 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס דיני צוואות הדדיות בראי דיני הירושה.

 

מדובר בחיבור, יחידי במינו, מקיף ויסודי העוסק ב"צוואה הדדית" והמבוסס על ניסיונו הרב של המחבר בתחום דיני הירושה והעזבון.

 

החיבור סוקר את הוראות סעיף 8א לחוק הירושה לאחר תיקונו וכן את הדין הקיים באשר לצוואה הדדית לפני התיקון האמור.

  

  

בחודש פברואר 2018 ראה אור ספרו של עו"ד שלומי נרקיס מורה דרך לניהול עזבון והתמודדות צדדים מעורבים מול מנהל העזבון

 

"מורה הדרך" הסוקר את תפקידו של מנהל העזבון {קבוע וזמני} לרבות דרכי ההתמודדות של צד מעורב מול מנהל העזבון.

 

"מורה הדרך" שם גם דגש על זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו של מנהל העזבון תוך מתן הדגשים רלבנטיים ופרקטיים בנושאים חשובים אלה.

  

בנוסף, המשרד מעניק שירותי נוטריון בנושאים שונים: אימות חתימה (כגון: ייפוי-כוח בלתי-חוזר הנדרש מהבנק לצורך קבלת משכנתא); אישור הסכם ממון בין בני זוג (לפני הנישואין) ועריכת צוואה נוטריונית.

 

מאמרים אחרונים >> לכל המאמרים

חדשות האתר